Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân

342.597/H428Ð
Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân
Nguyễn Văn Huy
Luật hộ tịch,Pháp luật,Việt Nam,Căn cước,Hộ khẩu
H.:Tư pháp,2016
Gồm 64 câu hỏi đáp cho các tình huống theo quy định của pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân
119 tr.;19 cm
005 20231108151100.0
001 00015439
008 231108s2016 ||||||viesd
020 # # c 22000 đ
a 978-604-81-0714-7
041 0 # a vie
082 b H428Đ
a 342.597
100 0 # a Nguyễn Văn Huy
245 0 a Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân
c Nguyễn Văn Huy
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 119 tr.
c 19 cm
520 # a Gồm 64 câu hỏi đáp cho các tình huống theo quy định của pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân
653 # # a Luật hộ tịch
a Pháp luật
a Việt Nam
a Căn cước
a Hộ khẩu
852 # # b Kho Mượn
b Kho Mượn
j KM.096594
b Kho Mượn
j KM.096595
b Kho Mượn
j KM.096596
b Kho Mượn
j KM.096597
b Kho Mượn
j KM.096598
b Kho Mượn
j KM.096599
b Kho Mượn
j KM.096600
b Kho Mượn
j KM.096601
b Kho Mượn
j KM.096602
b Kho Mượn
j KM.096603
b Kho Mượn
j KM.096604
b Kho Mượn
j KM.096605
b Kho Mượn
j KM.096606
b Kho Mượn
j KM.096607
b Kho Mượn
j KM.096608
b Kho Mượn
j KM.096609
b Kho Mượn
j KM.096610
b Kho Mượn
j KM.096611
b Kho Mượn
j KM.096612
b Kho Mượn
j KM.096613
b Kho Mượn
j KM.096614
b Kho Mượn
j KM.096615
b Kho Mượn
j KM.096616
b Kho Mượn
j KM.096617
b Kho Mượn
j KM.096618
910 # # a Dung
d 07/11/2023