Khoa học tự nhiên 8

507.12/KH401H
Khoa học tự nhiên 8
Vũ Văn Hùng,Vũ Văn Hùng,Mai Văn Hưng,Vũ Trọng Rỳ,Lê Kim Long,Nguyễn Văn Biên
Khoa học tự nhiên,Lớp 8,Sách giáo khoa
H.:Giáo dục Việt Nam,2023
196 tr.:minh họa;27 cm
005 20230830100822.0
001 00015363
008 230830s2023 ||||||viesd
020 # # c 27000 đ
a 978-604-0-35039-8
041 0 # a vie
082 a 507.12
b KH401H
100 0 # a Vũ Văn Hùng
e Tổng chủ biên
245 0 a Khoa học tự nhiên 8
b Kết nối tri thức
c Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long (đồng ch.b.),...
260 # # a H.
b Giáo dục Việt Nam
c 2023
300 # # c 27 cm
a 196 tr.
b minh họa
490 # # a Kết nối tri thức với cuộc sống
653 # # a Khoa học tự nhiên
a Lớp 8
a Sách giáo khoa
700 # a Vũ Văn Hùng
e Tổng ch.b.
a Mai Văn Hưng
e đồng ch.b
a Vũ Trọng Rỳ
e đồng ch.b.
a Lê Kim Long
e đồng ch.b.
a Nguyễn Văn Biên
852 # # b Kho Mượn
j KM.094649, KM.094650, KM.094651, KM.094652
910 # # a Dung
d 12/8/2023