Lịch sử 10

959.7/L302S
Lịch sử 10
Đỗ Thanh Bình,Nguyễn Thị Thế Bình,Nguyễn Thu Hiền,Tống Thị Quỳnh Hương,Nguyễn Mạnh Hưởng,Nguyễn Văn Ninh
Lịch sử,Lớp 10,Sách giáo khoa
H.:Đại học Sư phạm,2022
135 tr.:ảnh, bản đồ;27 cm
005 20230912130947.0
001 00015373
008 230912s2022 ||||||viesd
020 c 27000 đ
041 0 # a vie
082 b L302S
a 959.7
245 0 a Lịch sử 10
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
c Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình,...
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2022
300 # # a 135 tr.
b ảnh, bản đồ
c 27 cm
490 # # a Cánh Diều
653 # # a Lịch sử
a Lớp 10
a Sách giáo khoa
700 # a Đỗ Thanh Bình
e tổng ch.b.
a Nguyễn Thị Thế Bình
a Nguyễn Thu Hiền
a Tống Thị Quỳnh Hương
a Nguyễn Mạnh Hưởng
a Nguyễn Văn Ninh
e ch.b.
910 # # a Dung
d 12/9/2023