Lịch sử và Địa lí 7

959.7/L302S
Lịch sử và Địa lí 7
Vũ Minh Giang,Nghiêm Đình Vỳ,Nguyễn Thị Côi,Đào Ngọc Hùng,Nguyễn Đình Giang,Phạm Thị Thu Phương
Lịch sử,Địa lí,Sách giáo khoa,Lớp 7
Tái bản lần thứ 1. -H.:Giáo dục Việt Nam,2023
181 tr.:hình ảnh, bản đồ;27 cm
005 20230830100837.0
001 00015362
008 230830s2023 ||||||viesd
020 # # c 26000 đ
a 978-604-0-33922-5
041 0 # a vie
082 a 959.7
b L302S
110 # a Vũ Minh Giang
245 0 a Lịch sử và Địa lí 7
b Kết nối tri thức
c Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ (tổng ch.b. lịch sử), Đào Ngọc Hùng (tổng ch.b. địa lí),...
250 # # a Tái bản lần thứ 1
260 # # a H.
b Giáo dục Việt Nam
c 2023
300 # # c 27 cm
a 181 tr.
b hình ảnh, bản đồ
490 # # a Kết nối tri thức với cuộc sống
653 # # a Lịch sử
a Địa lí
a Sách giáo khoa
a Lớp 7
700 # a Vũ Minh Giang
e tổng ch.b. lịch sử
a Nghiêm Đình Vỳ
e tổng ch.b. lịch sử
a Nguyễn Thị Côi
e ch.b. lịch sử
a Đào Ngọc Hùng
e tổng ch.b. địa lí
a Nguyễn Đình Giang
e ch.b. địc lí
a Phạm Thị Thu Phương
e ch.b. địa lí
852 # # b Kho Mượn
j KM.095305, KM.095306, KM.095307, KM.095308
910 # # a Dung
d 21/9/2023