Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

342.597/L504H
Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
Quách Dương
Luật hộ tịch,Pháp luật,Việt Nam,Văn bản pháp luật
H.:Tư pháp,2016
Giới thiệu toàn văn Luật Hộ tịch gồm các quy định chung và quy định cụ thể về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã; cấp huyện; tại cơ quan đại diện; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch cùng các điều khoản thi hàn
171 tr.;19 cm
005 20231108161100.0
001 00015440
008 231108s2016 ||||||viesd
020 # # c 27000 đ
a 978-604-81-0817-5
041 0 # a vie
082 b L504H
a 342.597
100 0 # a Quách Dương
245 0 a Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
c Quách Dương
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 171 tr.
c 19 cm
520 # a Giới thiệu toàn văn Luật Hộ tịch gồm các quy định chung và quy định cụ thể về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã; cấp huyện; tại cơ quan đại diện; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch cùng các điều khoản thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch
653 # # a Luật hộ tịch
a Pháp luật
a Việt Nam
a Văn bản pháp luật
852 # # b Kho Mượn
b Kho Mượn
j KM.096594
b Kho Mượn
j KM.096595
b Kho Mượn
j KM.096596
b Kho Mượn
j KM.096597
b Kho Mượn
j KM.096598
b Kho Mượn
j KM.096599
b Kho Mượn
j KM.096600
b Kho Mượn
j KM.096601
b Kho Mượn
j KM.096602
b Kho Mượn
j KM.096603
b Kho Mượn
j KM.096604
b Kho Mượn
j KM.096605
b Kho Mượn
j KM.096606
b Kho Mượn
j KM.096607
b Kho Mượn
j KM.096608
b Kho Mượn
j KM.096609
b Kho Mượn
j KM.096610
b Kho Mượn
j KM.096611
b Kho Mượn
j KM.096612
b Kho Mượn
j KM.096613
b Kho Mượn
j KM.096614
b Kho Mượn
j KM.096615
b Kho Mượn
j KM.096616
b Kho Mượn
j KM.096617
b Kho Mượn
j KM.096618
910 # # a Dung
d 07/11/2023