Luật kinh doanh bảo hiểm

346.597/L504K
Luật kinh doanh bảo hiểm
Luật kinh doanh bảo hiểm,Pháp luật,Việt Nam,Văn bản pháp luật
H.:Tư pháp,2016
Giới thiệu toàn văn Luật kinh doanh bảo hiểm với những qui định chung và qui định cụ thể về các loại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính, quản lí nhà nước về kinh doanh bảo hiểm...
90 tr.;19 cm
005 20231115071153.0
001 00015442
008 231115s2016 ||||||viesd
020 # # c 16000 đ
a 978-604-81-0873-1
041 0 # a vie
082 b L504K
a 346.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 b Được sửa đổi bổ sung năm 2010
a Luật kinh doanh bảo hiểm
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 90 tr.
c 19 cm
520 # a Giới thiệu toàn văn Luật kinh doanh bảo hiểm với những qui định chung và qui định cụ thể về các loại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính, quản lí nhà nước về kinh doanh bảo hiểm...
653 # # a Luật kinh doanh bảo hiểm
a Pháp luật
a Việt Nam
a Văn bản pháp luật
910 # # a Dung
d 07/11/2023