Luật phí và lệ phí

343.597/L504PH
Luật phí và lệ phí
Luật phí và lệ phí,Phí,Lệ phí,Pháp luật,Việt Nam,Văn bản pháp luật
H.:Tư pháp,2016
Giới thiệu Luật Phí và lệ phí bao gồm những qui định chung và quy định cụ thể về nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm lệ phí; kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; quyền, trách nhiệm của tổ chức thu và người nộp phí; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quản lý phí và các đi
71 tr.:bảng;19 cm
005 20231115081117.0
001 00015443
008 231115s2016 ||||||viesd
020 # # c 12000 đ
a 978-604-81-0748-2
041 0 # a vie
082 b L504PH
a 343.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 a Luật phí và lệ phí
b Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 71 tr.
b bảng
c 19 cm
504 # # a Phụ lục: tr. 20-70
520 # a Giới thiệu Luật Phí và lệ phí bao gồm những qui định chung và quy định cụ thể về nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm lệ phí; kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; quyền, trách nhiệm của tổ chức thu và người nộp phí; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quản lý phí và các điều khoản thi hành
653 # # a Luật phí và lệ phí
a Phí
a Lệ phí
a Pháp luật
a Việt Nam
a Văn bản pháp luật
910 # # a Dung
d 15/11/2023