Luật tố cáo

342.597/L504T
Luật tố cáo
Luật tố cáo,Pháp luật,Việt Nam,Văn bản pháp luật
Tái bản lần thứ 1. -H.:Tư pháp,2019
Giới thiệu toàn văn Luật Tố cáo với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo
82 tr.;19 cm
005 20231107151129.0
001 00015437
008 231107s2019 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-1492-3
c 16000 đ
041 0 # a vie
082 b L504T
a 342.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 a Luật tố cáo
b Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019
250 # # a Tái bản lần thứ 1
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2019
300 # # a 82 tr.
c 19 cm
520 # a Giới thiệu toàn văn Luật Tố cáo với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực... cùng các điều khoản thi hành
653 # # a Luật tố cáo
a Pháp luật
a Việt Nam
a Văn bản pháp luật
910 # # a Dung
d 07/11/2023