Ngữ văn 7

807/NG550V
Ngữ văn 7
005 20230920140916.0
001 15396
008 230920s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 1 # a 807
b NG550V
245 0 0 a Ngữ văn 7
c Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng ch.b.), Trần Lê Duy,...
250 # # a Tái bản lần thứ 1
260 # # a H.
b Giáo dục Việt Nam
c 2023
300 # # a 2 T.
b minh họa
c 27 cm
774 b Tái bản lần thứ 1
d H.
d Giáo dục Việt Nam
d 2023
g T.1
h 128 tr.
t Ngữ văn 7
w 15397
z 978-604-0-34161-7
b Tái bản lần thứ 1
d H.
d Giáo dục Việt Nam
d 2023
g T.2
h 120 tr.
t Ngữ văn 7
w 15398
z 978-604-0-34162-4