Nhạc lý cơ bản

781.2/NH101L
Nhạc lý cơ bản
Nguyễn Anh Tuấn,Trần Văn Quang,Phạm Thị Xuân Thủy
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Nhạc lý cơ bản
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Trình bày những kiến thức cơ bản về cao độ của âm thanh,trường độ, tiết tấu - tiết nhịp - loại nhịp - nhịp độ, quãng, điệu thức và giọng, trưởng thứ, hợp âm, quan hệ họ hàng giữa các giọng, xác định giọng, giai điệu cách diễn....
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
47 tr.:minh họa;30 cm
005 20231024071020.0
001 00015420
008 231024s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 781.2
b NH101L
100 0 # a Phạm Thị Xuân Thủy
e Biên soạn
245 0 a Nhạc lý cơ bản
b Ngành: Âm nhạc: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Phạm Thị Xuân Thủy b.s., Trần Văn Quang (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 47 tr.
c 30 cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 1
520 # a Trình bày những kiến thức cơ bản về cao độ của âm thanh,trường độ, tiết tấu - tiết nhịp - loại nhịp - nhịp độ, quãng, điệu thức và giọng, trưởng thứ, hợp âm, quan hệ họ hàng giữa các giọng, xác định giọng, giai điệu cách diễn....
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Nhạc lý cơ bản
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Trần Văn Quang
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 24/10/2023