Organ

786.5/O434G
Organ
Lường Đăng Hiếu,Nguyễn Anh Tuấn,Đỗ Thị Thúy
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Organ
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Trang bị kiến thức bao gồm lý thuyết và bài tập giới thiệu và tập làm quen với đàn , ứng dụng cho tay phải và tay trái, tập kết hợp 2 tay, hoàn thiện tư thế đánh đàn, kỹ thuật ngón và cách đệm đàn âm rải, kỹ thuật thể hiện tác phẩm, ứng dụng kết hợp 2 tay, cách sử dụng hợp âm tự động....
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
45 tr.:minh họa;30 cm
005 20231023141007.0
001 00015419
008 231023s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 786.5
b O434G
100 0 # a Lường Đăng Hiếu
e Biên soạn
245 0 a Organ
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp 3 năm: Lưu hành nội bộ
c Lường Đăng Hiếu b.s., Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 45 tr.
c 30 cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Trang bị kiến thức bao gồm lý thuyết và bài tập giới thiệu và tập làm quen với đàn , ứng dụng cho tay phải và tay trái, tập kết hợp 2 tay, hoàn thiện tư thế đánh đàn, kỹ thuật ngón và cách đệm đàn âm rải, kỹ thuật thể hiện tác phẩm, ứng dụng kết hợp 2 tay, cách sử dụng hợp âm tự động....
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Organ
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Đỗ Thị Thúy
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023