Quản lý thiết chế nhà văn hóa

353.7/QU-105L
Quản lý thiết chế nhà văn hóa
Đỗ Thị Thúy,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trình,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Thể chế,Quản lý nhà nước
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2015
Khái quát lịch sử hình thành nhà văn hóa (Trung tâm văn hóa) - câu lạc bộ và vai trò trong đời sống xã hội; đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc, phương pháp quản lý hoạt động của nhà văn hóa (trung tâm văn hóa) - câu lạc bộ
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
30 tr.;30cm
005 20231020101058.0
001 00015413
008 231020s2015 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 353.7
b QU-105L
100 0 # a Đỗ Thị Thúy
e Biên soạn
245 0 a Quản lý thiết chế nhà văn hóa
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Đỗ Thị Thúy (b.s.), Nguyễn Anh Tuấn (sửa bản thảo, duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2015
300 # # a 30 tr.
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Khái quát lịch sử hình thành nhà văn hóa (Trung tâm văn hóa) - câu lạc bộ và vai trò trong đời sống xã hội; đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc, phương pháp quản lý hoạt động của nhà văn hóa (trung tâm văn hóa) - câu lạc bộ
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Thể chế
a Quản lý nhà nước
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023