Tài liệu dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh

355.0071/T103L
Tài liệu dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Quốc phòng an ninh,Giáo dục quốc phòng,Tài liệu giảng dạy,Trung cấp,Chương trình đào tạo
H.:Lao động Xã hội,2020
Trình bày nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Một số vấn đề cơ bản về
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệ
140 tr.:hình vẽ;24cm
005 20220916090909.0
001 00014720
008 220916s2020 ||||||viesd
020 # # c 38000đ
a 9786046548881
041 0 # a vie
082 a 355.0071
b T103L
100 0 # a Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
245 0 a Tài liệu dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh
b Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp
c Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
260 # # a H.
b Lao động Xã hội
c 2020
300 # # a 140 tr.
c 24cm
b hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệ
504 # # a Thư mục: tr. 137-138
520 # a Trình bày nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đội ngũ đơn vị. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh. Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
653 # # a Quốc phòng an ninh
a Giáo dục quốc phòng
a Tài liệu giảng dạy
a Trung cấp
a Chương trình đào tạo
852 # # b Kho Mượn
j KM.090686, KM.090687, KM.090688, KM.090689, KM.090690, KM.090691, KM.090692, KM.090693, KM.090694, KM.090695, KM.090696, KM.090697, KM.090698, KM.090699, KM.090700, KM.090701, KM.090702, KM.090703, KM.090704, KM.090705, KM.090706, KM.090707, KM.090708, KM.090709, KM.090710, KM.090711, KM.090712, KM.090713, KM.090714, KM.090715, KM.090716, KM.090717, KM.090718, KM.090719, KM.090720, KM.090721, KM.090722, KM.090723, KM.090724, KM.090725, KM.090726, KM.090727, KM.090728, KM.090729, KM.090730, KM.090731, KM.090732, KM.090733, KM.090734, KM.090735, KM.090736, KM.090737, KM.090738, KM.090739, KM.090740, KM.090741, KM.090742, KM.090743, KM.090744, KM.090745, KM.090746, KM.090747, KM.090748, KM.090749, KM.090750, KM.090751, KM.090752, KM.090753, KM.090754, KM.090755, KM.090756, KM.090757, KM.090758, KM.090759, KM.090760, KM.090761, KM.090762, KM.090763, KM.090764, KM.090765
b Kho Đọc
j KD.026961, KD.026962, KD.026963, KD.026964, KD.026965, KD.026966, KD.026967, KD.026968, KD.026969, KD.026970, KD.026971, KD.026972, KD.026973, KD.026974, KD.026975, KD.026976, KD.026977, KD.026978, KD.026979, KD.026980
910 # # a Dung
d 04/10/2022