Tài liệu dạy, học Pháp luật

349.597/T103L
Tài liệu dạy, học Pháp luật
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Pháp luật,Việt Nam,Tài liệu giảng dạy,Chương trình đào tạo,Cao đẳng
H.:Xây dựng,2022
Trình bày một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; hiến pháp; pháp luật dân sự; pháp luật lao động, hành chính, hình sự, phòng chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
83 tr.;24cm
005 20220916090922.0
001 00014715
008 220916s2022 ||||||viesd
020 # # a 9786048269142
c 28000đ
041 0 # a vie
082 a 349.597
b T103L
100 0 # a Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
245 0 a Tài liệu dạy, học Pháp luật
b Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
c Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
260 # # a H.
b Xây dựng
c 2022
300 # # a 83 tr.
c 24cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
504 # # a Thư mục: tr. 81-82
520 # a Trình bày một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; hiến pháp; pháp luật dân sự; pháp luật lao động, hành chính, hình sự, phòng chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
653 # # a Pháp luật
a Việt Nam
a Tài liệu giảng dạy
a Chương trình đào tạo
a Cao đẳng
852 # # b Kho Mượn
j KM.090286, KM.090287, KM.090288, KM.090289, KM.090290, KM.090291, KM.090292, KM.090293, KM.090294, KM.090295, KM.090296, KM.090297, KM.090298, KM.090299, KM.090300, KM.090301, KM.090302, KM.090303, KM.090304, KM.090305, KM.090306, KM.090307, KM.090308, KM.090309, KM.090310, KM.090311, KM.090312, KM.090313, KM.090314, KM.090315, KM.090316, KM.090317, KM.090318, KM.090319, KM.090320, KM.090321, KM.090322, KM.090323, KM.090324, KM.090325, KM.090326, KM.090327, KM.090328, KM.090329, KM.090330, KM.090331, KM.090332, KM.090333, KM.090334, KM.090335, KM.090336, KM.090337, KM.090338, KM.090339, KM.090340, KM.090341, KM.090342, KM.090343, KM.090344, KM.090345, KM.090346, KM.090347, KM.090348, KM.090349, KM.090350, KM.090351, KM.090352, KM.090353, KM.090354, KM.090355, KM.090356, KM.090357, KM.090358, KM.090359, KM.090360, KM.090361, KM.090362, KM.090363, KM.090364, KM.090365
b Kho Đọc
j KD.026861, KD.026862, KD.026863, KD.026864, KD.026865, KD.026866, KD.026867, KD.026868, KD.026869, KD.026870, KD.026871, KD.026872, KD.026873, KD.026874, KD.026875, KD.026876, KD.026877, KD.026878, KD.026879, KD.026880
910 # # a Dung
d 29/9/2022