Tâm lý học đại cương

150/T120L
Tâm lý học đại cương
Nguyễn Quốc Anh,Nguyễn Anh Tuấn,Đỗ Thị Thúy
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Tâm lí học đại cương
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Trình bày khái quát chung về tâm lý học, cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lý và ý thức, ý thức và phát triển ý thức, hoạt động nhận thức cảm giác, nhận thức tri giác, tư duy, tưởng tượng,trí nhớ và ngôn ngữ, nhân cách, tình cảm và ý chí
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
36 tr.;30 cm
005 20231023101004.0
001 00015417
008 231023s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 150
b T120L
100 0 # a Nguyễn Quốc Anh
e Biên soạn
245 0 a Tâm lý học đại cương
b Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Nguyễn Quốc Anh b.s., Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 36 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Trình bày khái quát chung về tâm lý học, cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lý và ý thức, ý thức và phát triển ý thức, hoạt động nhận thức cảm giác, nhận thức tri giác, tư duy, tưởng tượng,trí nhớ và ngôn ngữ, nhân cách, tình cảm và ý chí
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Tâm lí học đại cương
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Đỗ Thị Thúy
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023