Tâm lý học quản lý văn hóa

353.7/T120L
Tâm lý học quản lý văn hóa
Nguyễn Anh Tuấn,Trần Văn Quang,Nguyễn Quốc Anh
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Tâm lý học,Quản lý văn hóa
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2015
Giới thiệu đối tượng và nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý văn hóa; đặc điểm, cấu trúc của hoạt động quản lý, những đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý trong hoạt động văn hóa; nhân cách của người lãnh đạo; giao tiếp trong hoạt động quản lý văn hóa
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
89 tr.;30 cm
005 20231024131019.0
001 00015422
008 231024s2015 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 353.7
b T120L
100 0 # a Nguyễn Quốc Anh
e Biên soạn
245 0 a Tâm lý học quản lý văn hóa
b Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Nguyễn Quốc Anh b.s., Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2015
300 # # a 89 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 2
520 # a Giới thiệu đối tượng và nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý văn hóa; đặc điểm, cấu trúc của hoạt động quản lý, những đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý trong hoạt động văn hóa; nhân cách của người lãnh đạo; giao tiếp trong hoạt động quản lý văn hóa
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Tâm lý học
a Quản lý văn hóa
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Trần Văn Quang
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 24/10/2023