Thanh nhạc

782/NH101L
Thanh nhạc
Nguyễn Anh Tuấn,Trần Văn Quang,Doãn Thanh Hải
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Thanh nhạc
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2015
Cung cấp về kiến thức các cơ quan phát âm và cách vận hành. Hướng dẫn kĩ thuật thanh nhạc và phương pháp luyện tập: Đặc điểm ngôn ngữ trong ca hát, giới thiệu các kí hiệu ghi trên bản nhạc và cách thể hiện, kĩ thuật hát, phương pháp luyện thanh, lựa chọn bài hát luyện tập biểu diễn
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
75 tr.:minh họa;30 cm
005 20231025081040.0
001 00015423
008 231025s2015 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 782
b NH101L
100 0 # a Doãn Thanh Hải
e Biên soạn
245 0 a Thanh nhạc
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Doãn Thanh Hải b.s., Trần Văn Quang (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2015
300 # # a 75 tr.
c 30 cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Cung cấp về kiến thức các cơ quan phát âm và cách vận hành. Hướng dẫn kĩ thuật thanh nhạc và phương pháp luyện tập: Đặc điểm ngôn ngữ trong ca hát, giới thiệu các kí hiệu ghi trên bản nhạc và cách thể hiện, kĩ thuật hát, phương pháp luyện thanh, lựa chọn bài hát luyện tập biểu diễn
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Thanh nhạc
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Trần Văn Quang
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 24/10/2023