Thiết kế ứng dụng

729/TH308K
Thiết kế ứng dụng
Lê Thanh Sơn,Nguyễn Thị Bích Thuận,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trình,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Thiết kế ứng dụng
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Trang bị kiến thức về thiết kế mĩ thuật: phương pháp thiết kế áp pích, trang trí bìa sách hoặc tạp chí, sân khấu, hội nghị, sân khấu dành cho thiết nhi
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
11 tr.:minh họa;30cm
005 20231020081037.0
001 00015409
008 231020s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 729
b TH308K
100 0 # a Lê Thanh Sơn
e Biên soạn
245 0 a Thiết kế ứng dụng
b Ngành: Quản lý văn hóa chuyên họa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Lê Thanh Sơn (b.s.), Nguyễn Thị Bích Thuận (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 11 tr.
c 30cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Trang bị kiến thức về thiết kế mĩ thuật: phương pháp thiết kế áp pích, trang trí bìa sách hoặc tạp chí, sân khấu, hội nghị, sân khấu dành cho thiết nhi
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Thiết kế ứng dụng
700 # a Nguyễn Thị Bích Thuận
e Sửa bản thảo
a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023