Thông tin cổ động

070.1/TH455T
Thông tin cổ động
Nguyễn Thị Bích Thuận,Đỗ Thị Thúy,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trình,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Thông tin cổ động
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Giới thiệu khái quát về thông tin cổ động ở cơ sở, khái niệm và phân loại thông tin, chức năng, nhiệm vụ của thông tin cổ động, hình thức hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở; cổ động miệng, cổ động trực quan; quy định về sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca; các nghiệp vụ trong công tác thông ti
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
50 tr.:minh họa;30cm
005 20231020091004.0
001 00015410
008 231020s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 070.1
b TH455T
100 0 # a Nguyễn Thị Bích Thuận
e Biên soạn
245 0 a Thông tin cổ động
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Nguyễn Thị Bích Thuận (b.s.), Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 50 tr.
c 30cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Giới thiệu khái quát về thông tin cổ động ở cơ sở, khái niệm và phân loại thông tin, chức năng, nhiệm vụ của thông tin cổ động, hình thức hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở; cổ động miệng, cổ động trực quan; quy định về sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca; các nghiệp vụ trong công tác thông tin cổ động
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Thông tin cổ động
700 # a Đỗ Thị Thúy
e Sửa bản thảo
a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023