Tin học 10

005.0712/T311H
Tin học 10
Hồ Sĩ Đàm,Lê Minh Hoàng,Nguyễn Đình Hóa,Đỗ Đức Đông,Hồ Cẩm Hà,Chu Văn Vượng,Nguyễn Thế Lộc,Nguyễn Trí Trung,Nguyễn Thanh Tùng
Tin học,Lớp 10,Sách giáo khoa
H.:Đại học Sư phạm,2022
175 tr.:minh họa;27 cm
005 20230912150935.0
001 00015375
008 230912s2022 ||||||viesd
020 # # c 32000 đ
a 978-604-54-9430
041 0 # a vie
082 b T311H
a 005.0712
245 0 a Tin học 10
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
c Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Đỗ Đức Đông,...
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2022
300 # # a 175 tr.
b minh họa
c 27 cm
490 # # a Cánh Diều
653 # # a Tin học
a Lớp 10
a Sách giáo khoa
700 # a Hồ Sĩ Đàm
e tổng ch.b.
a Lê Minh Hoàng
a Nguyễn Đình Hóa
a Đỗ Đức Đông
a Hồ Cẩm Hà
e ch.b.
a Chu Văn Vượng
a Nguyễn Thế Lộc
a Nguyễn Trí Trung
a Nguyễn Thanh Tùng
852 # # b Kho Mượn
j KM.095647, KM.095648, KM.095649, KM.095650, KM.095651, KM.095652, KM.095653, KM.095654, KM.095655, KM.095656, KM.095657, KM.095658, KM.095659, KM.095660, KM.095661, KM.095662, KM.095663, KM.095664, KM.095665, KM.095666, KM.095667, KM.095668, KM.095669, KM.095670, KM.095671, KM.095672, KM.095673, KM.095674, KM.095675, KM.095676, KM.095677, KM.095678, KM.095679, KM.095680, KM.095681, KM.095682, KM.095683, KM.095684, KM.095685, KM.095686, KM.095687, KM.095688, KM.095689, KM.095690, KM.095691, KM.095692, KM.095693, KM.095694, KM.095695, KM.095696, KM.095697, KM.095698, KM.095699, KM.095700, KM.095701, KM.095702, KM.095703, KM.095704, KM.095705, KM.095706, KM.095707, KM.095708, KM.095709, KM.095710, KM.095711, KM.095712, KM.095713, KM.095714, KM.095715, KM.095716, KM.095717, KM.095718, KM.095719, KM.095720, KM.095721, KM.095722, KM.095723, KM.095724, KM.095725, KM.095726, KM.095727, KM.095728, KM.095729, KM.095730, KM.095731
910 # # a Dung
d 12/9/2023