Tổ chức và quản lý lễ hội

394.2597/T450CH
Tổ chức và quản lý lễ hội
Đỗ Thị Thúy,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trình,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Lễ hội,Tổ chức,Quản lý hoạt động
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2015
Trình bày nguồn gốc, ý nghĩa xã hội của lễ hội; cấu trúc, chức năng, các loại hình, tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
21 tr.;30cm
005 20231020091034.0
001 00015411
008 231020s2015 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 394.2597
b T450CH
100 0 # a Đỗ Thị Thúy
e Biên soạn
245 0 a Tổ chức và quản lý lễ hội
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Đỗ Thị Thúy (b.s.), Nguyễn Anh Tuấn (sửa bản thảo, duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2015
300 # # a 21 tr.
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Trình bày nguồn gốc, ý nghĩa xã hội của lễ hội; cấu trúc, chức năng, các loại hình, tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Lễ hội
a Tổ chức
a Quản lý hoạt động
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023