Toán 10

510/T406M
Toán 10
005 20230913080945.0
001 15379
008 230913s2022 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 1 # a 510
b T406M
245 0 0 a Toán 10
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
c Đỗ Đức Thái (tổng ch.b. kiêm ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà,...
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2022
300 # # a 2 T.
b minh họa
c 27 cm
774 d H.
d Đại học Sư phạm
d 2022
g T.1
h 107 tr.
t Toán 10
w 15380
d H.
d Đại học Sư phạm
d 2022
g T.2
h 111 tr.
t Toán 10
w 15381