Toán 7

510/T406B
Toán 7
Đỗ Đức Thái,Lê Tuấn Anh,Đỗ Tiến Đạt,Nguyễn Sơn Hà,Nguyễn Thị Phương Loan,Phạm Sỹ Nam,Phạm Đức Quang
Toán,Lớp 7,Sách giáo khoa
005 20230911160932.0
001 15366
008 230911s2023 ||||||viesd
020 # # a 978-604-373-351-8
c 21000 đ
041 0 # a vie
082 a 510
b T406B
245 1 0 a Toán 7
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
c Đỗ Đức Thái (tổng ch.b. kiêm ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt,...
n T.1
p Toán 7
250 # # a Tái bản lần thứ 1
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2023
300 # # a 111 tr.
b minh họa
c 27 cm
490 # a Cánh Diều
653 # # a Toán
a Lớp 7
a Sách giáo khoa
700 # a Đỗ Đức Thái
e tổng ch.b. kiêm ch.b.
a Lê Tuấn Anh
a Đỗ Tiến Đạt
a Nguyễn Sơn Hà
a Nguyễn Thị Phương Loan
a Phạm Sỹ Nam
a Phạm Đức Quang
773 d Đại học Sư phạm
d H.
d 2023
t Toán 7
w 15365
910 a Dung
d 11/9/2023