Trang trí

745.4/TR106TR
Trang trí
Lê Thanh Sơn,Nguyễn Anh Tuấn,Nguyễn Thị Bích Thuận
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Trang trí
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Cung cấp kiến thức về trang trí: màu sắc, chép hoa lá, đơn giản và achs điệu hoa lá, trang trí hình vuông hoặc hình tròn, chép tranh, phóng tranh, sáng tác tranh cổ động, trang trí hoa văn, sáng tác bìa sách, tranh cổ động về môi trường, Đảng và Bác Hồ, đề tài tự do
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
37 tr.:hình vẽ;30 cm
005 20231023101004.0
001 00015417
008 231023s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 745.4
b TR106TR
100 0 # a Lê Thanh Sơn
e Biên soạn
245 0 a Trang trí
b Ngành: Quản lý văn hóa chuyên họa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Lê Thanh Sơn b.s., Nguyễn Thị Bích Thuận (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 37 tr.
c 30 cm
b hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 2
520 # a Cung cấp kiến thức về trang trí: màu sắc, chép hoa lá, đơn giản và achs điệu hoa lá, trang trí hình vuông hoặc hình tròn, chép tranh, phóng tranh, sáng tác tranh cổ động, trang trí hoa văn, sáng tác bìa sách, tranh cổ động về môi trường, Đảng và Bác Hồ, đề tài tự do
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Trang trí
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Nguyễn Thị Bích Thuận
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023