Vật lí 10

005.0712/T311H
Vật lí 10
Hồ Sĩ Đàm,Lê Minh Hoàng,Nguyễn Đình Hóa,Đỗ Đức Đông,Hồ Cẩm Hà,Chu Văn Vượng,Nguyễn Thế Lộc,Nguyễn Trí Trung,Nguyễn Thanh Tùng
Tin học,Lớp 10,Sách giáo khoa
H.:Đại học Sư phạm,2022
175 tr.:minh họa;27 cm
005 20230913100940.0
001 00015387
008 230913s2022 ||||||viesd
020 c 32000 đ
041 0 # a vie
082 b T311H
a 005.0712
245 0 a Vật lí 10
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
c Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Đỗ Đức Đông,...
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2022
300 # # a 175 tr.
b minh họa
c 27 cm
490 # # a Cánh Diều
653 # # a Tin học
a Lớp 10
a Sách giáo khoa
700 # a Hồ Sĩ Đàm
e tổng ch.b.
a Lê Minh Hoàng
a Nguyễn Đình Hóa
a Đỗ Đức Đông
a Hồ Cẩm Hà
e ch.b.
a Chu Văn Vượng
a Nguyễn Thế Lộc
a Nguyễn Trí Trung
a Nguyễn Thanh Tùng
910 # # a Dung
d 12/9/2023