Xướng âm

780.1/X561Â
Xướng âm
Trần Văn Quang,Bùi Thị Minh Huyền,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trinh,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Xướng âm
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2017
Gồm: Xướng âm giọng Đô trưởng, đọc gam, thực hành xướng âm giọng Đô trưởng và phần xướng âm giọng La thứ, đọc gam, thực hành xướng âm giọng La thứ
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
11 tr.:minh họa;30cm
005 20231025081053.0
001 00015424
008 231025s2017 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 780.1
b X561Â
100 0 # a Trần Văn Quang
e Biên soạn
245 0 a Xướng âm
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp 2 năm, 3 năm: Lưu hành nội bộ
c Trần Văn Quang (b.s.), Bùi Thị Minh Huyền (sửa bản thảo), Nguyễn Tuấn Anh (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2017
300 # # a 11 tr.
b minh họa
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Gồm: Xướng âm giọng Đô trưởng, đọc gam, thực hành xướng âm giọng Đô trưởng và phần xướng âm giọng La thứ, đọc gam, thực hành xướng âm giọng La thứ
653 # # a Giáo trinh
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Xướng âm
700 # a Bùi Thị Minh Huyền
e Sửa bản thảo
a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023