Danh mục công việc và danh mục hồ sơ đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục mầm non

378.007/D107M
Danh mục công việc và danh mục hồ sơ đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Hồng Vân,Nguyễn Thị Thảo,Đào Thanh Xuân,Hoàng THị Vân,Vi Thị Thanh
Đề tài nghiên cứu khoa học,Sơn La,Danh mục hồ sơ,Báo cáo đề tài,Giáo dục mầm non,Đảm bảo chất lượng,Địa lí,Giáo dục thường xuyên
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2022
Danh mục công việc và danh mục hồ sơ đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục mầm non
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Trường Cao đẳng Sơn La
63 tr.:bảng;30 cm
005 20231129091131.0
001 00015458
008 231129s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 378.007
b D107M
245 0 a Danh mục công việc và danh mục hồ sơ đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục mầm non
c Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Thảo, Đào Thanh Xuân,...
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2022
300 # # a 63 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 121 - 123.- Phụ lục cuối đề tài
520 # a Danh mục công việc và danh mục hồ sơ đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục mầm non
653 # # a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Sơn La
a Danh mục hồ sơ
a Báo cáo đề tài
a Giáo dục mầm non
a Đảm bảo chất lượng
a Địa lí
a Giáo dục thường xuyên
700 # a Nguyễn Thị Hồng Vân
e Chủ nhiệm đề tài
a Nguyễn Thị Thảo
a Đào Thanh Xuân
a Hoàng THị Vân
a Vi Thị Thanh
852 # # b Kho Đọc
910 # # a Dung
d 28/11/2023