Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên thực vật rừng tại khu Lâm viên, trường Cao đẳng Sơn La

580.759718/Ð309TR
Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên thực vật rừng tại khu Lâm viên, trường Cao đẳng Sơn La
Nguyễn Thị Thanh,Vũ Thị Ngọc Anh,Lê Thị Lan Anh,Vũ Thị Kim Thanh
Đề tài nghiên cứu khoa học,Xây dựng mô hình,Nấm hương,Khả năng sinh trưởng,Báo cáo kết quả
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2020
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của nấm hương (Lentinula edodes) trên một số phụ phẩm nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 - 2023
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Nông lâm
38 tr.:ảnh, bảng;30 cm
005 20231208091233.0
001 00015478
008 231208s2020 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 580.759718
b Đ309TR
245 0 a Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên thực vật rừng tại khu Lâm viên, trường Cao đẳng Sơn La
c Nguyễn Thị Thanh (chủ nhiệm đề tài), Vũ Thị Ngọc Anh, Lê Thị Lan Anh,...
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2020
300 # # a 38 tr.
c 30 cm
b ảnh, bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Nông lâm
504 # # a Thư mục: tr. 38
520 # a Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của nấm hương (Lentinula edodes) trên một số phụ phẩm nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 - 2023
653 # # a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Xây dựng mô hình
a Nấm hương
a Khả năng sinh trưởng
a Báo cáo kết quả
700 # a Nguyễn Thị Thanh
e Chủ nhiệm đề tài
a Vũ Thị Ngọc Anh
e Cộng tác viên
a Lê Thị Lan Anh
e Cộng tác viên
a Vũ Thị Kim Thanh
e Cộng tác viên
910 # # a Dung
d 8/12/2023