Mô hình tổ chức đào tạo nghề hướng dẫn du lịch phù hợp với điều kiện thực tế các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Bắc Yên

910.259718/M450H
Mô hình tổ chức đào tạo nghề hướng dẫn du lịch phù hợp với điều kiện thực tế các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Bắc Yên
Bùi Thị Thùy,Lò Thị Mai Thanh,Nguyễn Thị Phượng,Đào Thị Hợi,Nguyễn Thị Thúy Hà,Nguyễn Ngọc Hà,Lê Quốc Công
Chương trình,Đề tài nghiên cứu khoa học,Sơn La,Hướng dẫn du lịch,Báo cáo đề tài,Du lịch,Doanh nghiệp,Bắc Yên,Sơn La
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
Báo cáo đề tài mô hình tổ chức đào tạo nghề hướng dẫn du lịch phù hợp với điều kiện thực tế các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Bắc Yên
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Văn hóa Du lịch
82 tr.:bảng;30 cm
005 20231128101109.0
001 00015457
008 231128s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 910.259718
b M450H
100 0 # a Đào Thị Hợi
e Chủ nhiệm đề tài
a Lê Quốc Công
e Chủ nhiệm đề tài
245 0 a Mô hình tổ chức đào tạo nghề hướng dẫn du lịch phù hợp với điều kiện thực tế các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Bắc Yên
c Lê Quốc Công (chủ nhiệm đề tài)
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 82 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Văn hóa Du lịch
504 # # a Thư mục: tr. 54.- Phụ lục: tr. 55 - 82
520 # a Báo cáo đề tài mô hình tổ chức đào tạo nghề hướng dẫn du lịch phù hợp với điều kiện thực tế các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Bắc Yên
653 # # a Chương trình
a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Sơn La
a Hướng dẫn du lịch
a Báo cáo đề tài
a Du lịch
a Doanh nghiệp
a Bắc Yên
a Sơn La
700 # a Bùi Thị Thùy
e Chủ nhiệm đề tài
a Lò Thị Mai Thanh
a Nguyễn Thị Phượng
a Nguyễn Thị Thúy Hà
a Nguyễn Ngọc Hà
852 # # b Kho Đọc
910 # # a Dung
d 6/12/2023