Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam

347.597/GI-108TR
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam
Bùi Thị Huyền,Nguyễn Triều Dương,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Phương Thảo
Giáo trình,Thi hành án,Án dân sự,Việt Nam
H.:Công an nhân dân,2017
Trình bày những vấn đề chung về thi hành án dân sự như khái niệm, vai trò, ý nghĩa về pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam, các cơ quan có nhiệm vụ quản lý, cơ quan thi hành...; thủ tục thi hành án dân sự, cấp chuyển giao bản án, quyết định để thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, thời hiệu yêu
ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
538 tr.;21 cm
005 20231115141104.0
001 00015444
008 231115s2013 ||||||viesd
020 # # a 978-604-72-2375-6
c 80000 đ
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 347.597
245 0 a Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam
c B.s.: Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn Triều Dương, Nguyễn Thị Thu Hà,...
260 # # a H.
b Công an nhân dân
c 2017
300 # # a 538 tr.
c 21 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 # # a Phụ lục: tr. 327-397
520 # a Trình bày những vấn đề chung về thi hành án dân sự như khái niệm, vai trò, ý nghĩa về pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam, các cơ quan có nhiệm vụ quản lý, cơ quan thi hành...; thủ tục thi hành án dân sự, cấp chuyển giao bản án, quyết định để thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án...; các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân sự; khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lý vi phạm về thi hành án dân sự
653 # # a Giáo trình
a Thi hành án
a Án dân sự
a Việt Nam
700 # a Bùi Thị Huyền
e Chủ biên
a Nguyễn Triều Dương
e B.s.
a Nguyễn Thị Thu Hà
e b.s.
a Trần Phương Thảo
e b.s.
910 # # a Dung
d 15/11/2023