Ngữ văn 7

807/NG550V
Ngữ văn 7
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thị,Trần Lê Duy,Phan Mạnh Hùng,Tăng Thị Tuyết Mai,Nguyễn Thị Ngọc Thúy,Phan Thu Vân
Ngữ văn,Lớp 7,Sách giáo khoa
005 20230920140944.0
001 15397
008 230920s2023 ||||||viesd
020 # # a 978-604-0-34161-7
c 19000 đ
041 0 # a vie
082 a 807
b NG550V
245 1 0 a Ngữ văn 7
c Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng ch.b.), Trần Lê Duy,...
n T.1
p Ngữ văn 7
250 # # a Tái bản lần thứ 1
260 # # a H.
b Giáo dục Việt Nam
c 2023
300 # # a 128 tr.
b minh họa
c 27 cm
490 # a Chân trời sáng tạo
653 # # a Ngữ văn
a Lớp 7
a Sách giáo khoa
700 # a Nguyễn Thị Hồng Nam
e ch.b.
a Nguyễn Thành Thị
e ch.b.
a Trần Lê Duy
a Phan Mạnh Hùng
a Tăng Thị Tuyết Mai
a Nguyễn Thị Ngọc Thúy
a Phan Thu Vân
773 b Tái bản lần thứ 1
d Giáo dục Việt Nam
d H.
d 2023
t Ngữ văn 7
w 15396
910 a Dung
d 20/9/2023