Ngữ văn 8

807/NG550V
Ngữ văn 8
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi,Nguyễn Thành Ngọc Bảo,Trần Lê Duy,Phan Mạnh Hùng,Tăng Thị Tuyết Mai,Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Ngữ văn,Lớp 8,Sách giáo khoa
005 20230920150931.0
001 00015400
008 230920s2023 ||||||viesd
020 # # a 978-604-0-35172-2
c 21000 đ
041 0 # a vie
082 a 807
b NG550V
245 1 0 a Ngữ văn 8
c Nguyễn Thị Ngọc Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo,...
n T.1
p Ngữ văn 8
260 # # a H.
b Giáo dục Việt Nam
c 2023
300 # # a 144 tr.
b minh họa
c 27 cm
490 # a Chân trời sáng tạo
653 # # a Ngữ văn
a Lớp 8
a Sách giáo khoa
700 # a Nguyễn Thị Hồng Nam
e đồng ch.b.
a Nguyễn Thành Thi
e đồng ch.b.
a Nguyễn Thành Ngọc Bảo
a Trần Lê Duy
a Phan Mạnh Hùng
a Tăng Thị Tuyết Mai
a Nguyễn Thị Ngọc Thúy
773 d Giáo dục Việt Nam
d H.
d 2023
t Ngữ văn 8
w 15399
910 a Dung
d 20/9/2023