Tài liệu dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh

355.0071/T103L
Tài liệu dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Quốc phòng an ninh,Giáo dục quốc phòng,Tài liệu giảng dạy,Cao đẳng,Chương trình đào tạo
H.:Xây dựng,2022
Trình bày nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng và bảo vệ chủ q
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp
199 tr.:hình vẽ;24cm
005 20220916090931.0
001 00014719
008 220916s2022 ||||||viesd
020 # # a 9786048269159
c 50000đ
041 0 # a vie
082 a 355.0071
b T103L
100 0 # a Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
245 0 a Tài liệu dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh
b Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng
c Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
260 # # a H.
b Xây dựng
c 2022
300 # # a 199 tr.
c 24cm
b hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp
504 # # a Thư mục: tr. 198-199
520 # a Trình bày nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cùng một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo...
653 # # a Quốc phòng an ninh
a Giáo dục quốc phòng
a Tài liệu giảng dạy
a Cao đẳng
a Chương trình đào tạo
852 # # b Kho Mượn
j KM.090606, KM.090607, KM.090608, KM.090609, KM.090610, KM.090611, KM.090612, KM.090613, KM.090614, KM.090615, KM.090616, KM.090617, KM.090618, KM.090619, KM.090620, KM.090621, KM.090622, KM.090623, KM.090624, KM.090625, KM.090626, KM.090627, KM.090628, KM.090629, KM.090630, KM.090631, KM.090632, KM.090633, KM.090634, KM.090635, KM.090636, KM.090637, KM.090638, KM.090639, KM.090640, KM.090641, KM.090642, KM.090643, KM.090644, KM.090645, KM.090646, KM.090647, KM.090648, KM.090649, KM.090650, KM.090651, KM.090652, KM.090653, KM.090654, KM.090655, KM.090656, KM.090657, KM.090658, KM.090659, KM.090660, KM.090661, KM.090662, KM.090663, KM.090664, KM.090665, KM.090666, KM.090667, KM.090668, KM.090669, KM.090670, KM.090671, KM.090672, KM.090673, KM.090674, KM.090675, KM.090676, KM.090677, KM.090678, KM.090679, KM.090680, KM.090681, KM.090682, KM.090683, KM.090684, KM.090685
b Kho Đọc
j KD.026941, KD.026942, KD.026943, KD.026944, KD.026945, KD.026946, KD.026947, KD.026948, KD.026949, KD.026950, KD.026951, KD.026952, KD.026953, KD.026954, KD.026955, KD.026956, KD.026957, KD.026958, KD.026959, KD.026960
910 # # a Dung
d 04/10/2022