Tài liệu dạy, học Giáo dục thể chất

796.043/T103L
Tài liệu dạy, học Giáo dục thể chất
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Cao đẳng,Giáo dục thể chất,Thể dục thể thao,Cao đẳng,Chương trình đào tạo
H.:Lao động Xã hội,2020
Cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, chuyên đề thể dục thể thao tự chọn như: Thể dục cơ bản, điền kinh, môn bơi lội, môn cầu lông, môn bóng chuyền, môn bóng rổ, môn bóng đá, môn bóng bàn
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
128 tr.:hình vẽ, bảng;24cm
005 20220916090900.0
001 00014722
008 220916s2020 ||||||viesd
020 # # c 36000đ
a 9786046548423
041 0 # a vie
082 a 796.043
b T103L
100 0 # a Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
245 0 a Tài liệu dạy, học Giáo dục thể chất
b Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
c Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
260 # # a H.
b Lao động Xã hội
c 2020
300 # # a 128 tr.
c 24cm
b hình vẽ, bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
504 # # a Thư mục: tr. 126-127
520 # a Cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, chuyên đề thể dục thể thao tự chọn như: Thể dục cơ bản, điền kinh, môn bơi lội, môn cầu lông, môn bóng chuyền, môn bóng rổ, môn bóng đá, môn bóng bàn
653 # # a Cao đẳng
a Giáo dục thể chất
a Thể dục thể thao
a Cao đẳng
a Chương trình đào tạo
852 # # b Kho Mượn
j KM.090846, KM.090847, KM.090848, KM.090849, KM.090850, KM.090851, KM.090852, KM.090853, KM.090854, KM.090855, KM.090856, KM.090857, KM.090858, KM.090859, KM.090860, KM.090861, KM.090862, KM.090863, KM.090864, KM.090865, KM.090866, KM.090867, KM.090868, KM.090869, KM.090870, KM.090871, KM.090872, KM.090873, KM.090874, KM.090875, KM.090876, KM.090877, KM.090878, KM.090879, KM.090880, KM.090881, KM.090882, KM.090883, KM.090884, KM.090885, KM.090886, KM.090887, KM.090888, KM.090889, KM.090890, KM.090891, KM.090892, KM.090893, KM.090894, KM.090895, KM.090896, KM.090897, KM.090898, KM.090899, KM.090900, KM.090901, KM.090902, KM.090903, KM.090904, KM.090905, KM.090906, KM.090907, KM.090908, KM.090909, KM.090910, KM.090911, KM.090912, KM.090913, KM.090914, KM.090915, KM.090916, KM.090917, KM.090918, KM.090919, KM.090920, KM.090921, KM.090922, KM.090923, KM.090924, KM.090925
b Kho Đọc
j KD.027001, KD.027002, KD.027003, KD.027004, KD.027005, KD.027006, KD.027007, KD.027008, KD.027009, KD.027010, KD.027011, KD.027012, KD.027013, KD.027014, KD.027015, KD.027016, KD.027017, KD.027018, KD.027019, KD.027020