Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và dạy học tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Sơn La

410.2859718/U556D
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và dạy học tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Sơn La
Cầm Thị Lan Hương,Hồ Trung Hiếu,Vi Thị Thanh,Cà Thị Dung
Chương trình,Đề tài nghiên cứu khoa học,Sơn La,Ứng dụng công nghệ thông tin,Báo cáo đề tài,Tiếng dân tộc Thái
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và dạy học tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Sơn La
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Trường Cao đẳng Sơn La
83 tr.:minh họa;30 cm
005 20231128091137.0
001 00015456
008 231128s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 410.2859718
b Ư556D
245 0 a Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và dạy học tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Sơn La
c Cầm Thị Lan Hương (chủ nhiệm đề tài), Hồ Trung Hiếu, Vi Thị Thanh, Cà Thị Dung
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 83 tr.
c 30 cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 72 - 73.- Phụ lục cuối đề tài
520 # a Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và dạy học tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Sơn La
653 # # a Chương trình
a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Sơn La
a Ứng dụng công nghệ thông tin
a Báo cáo đề tài
a Tiếng dân tộc Thái
700 # a Cầm Thị Lan Hương
e Chủ nhiệm đề tài
a Hồ Trung Hiếu
a Vi Thị Thanh
a Cà Thị Dung
852 # # b Kho Đọc
b Kho Đọc
j KD.027499
910 # # a Dung
d 28/11/2023