Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La

305.2359718/V121D
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La
Đinh Thị Hợi,Hoàng Thị Thanh Thủy,Lê Huyền Trang,Cà Thị Dung,Đào Thị Hợi
Chương trình,Đề tài nghiên cứu khoa học,Sơn La,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Báo cáo đề tài,Lối sông văn hóa
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Trường Cao đẳng Sơn La
63 tr.:minh họa;30 cm
005 20231128091151.0
001 00015457
008 231128s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 305.2359718
b V121D
100 0 # a Đào Thị Hợi
e Chủ nhiệm đề tài
245 0 a Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La
c Đào Thị Hợi (chủ nhiệm đề tài), Hoàng Thị Thanh Thủy, Lê Huyền Trang
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 63 tr.
c 30 cm
b minh họa
500 # # a ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 50 - 51.- Phụ lục cuối đề tài
520 # a Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La
653 # # a Chương trình
a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Sơn La
a Tư tưởng Hồ Chí Minh
a Báo cáo đề tài
a Lối sông văn hóa
700 # a Đinh Thị Hợi
e Chủ nhiệm đề tài
a Hoàng Thị Thanh Thủy
a Lê Huyền Trang
a Cà Thị Dung
852 # # b Kho Đọc
910 # # a Dung
d 28/11/2023