Xây dựng bài thuyết minh du lịch giới thiệu về địa danh Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

910.0959718/X126D
Xây dựng bài thuyết minh du lịch giới thiệu về địa danh Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La
Lù A Châu,Mùa A Hằng,Lù A Nhè
Đề tài nghiên cứu khoa học,Xây dựng bài thuyết minh,Du lịch,Địa danh,Bắc Yên,Sơn La
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về xây dựng bài thuyết minh du lịch giới thiệu về địa danh Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Văn hóa - Du lịch
50 tr.:ảnh, bảng;30 cm
005 20231208131233.0
001 00015480
008 231208s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 910.0959718
b X126D
100 0 # a Lù A Nhè
e Chủ nhiệm đề tài
245 0 a Xây dựng bài thuyết minh du lịch giới thiệu về địa danh Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La
c Lù A Nhè (chủ nhiệm đề tài), Lù A Châu, MÙa A Hằng
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 50 tr.
c 30 cm
b ảnh, bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Văn hóa - Du lịch
504 # # a Thư mục: tr. 44
520 # a Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về xây dựng bài thuyết minh du lịch giới thiệu về địa danh Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La
653 # # a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Xây dựng bài thuyết minh
a Du lịch
a Địa danh
a Bắc Yên
a Sơn La
700 # a Lù A Châu
e Cộng tác viên
a Mùa A Hằng
e Cộng tác viên
910 # # a Dung
d 8/12/2023